Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU OPERACYJNEGO - WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER), FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

  Od dnia 1 września 2016 r. przystępujemy do realizacji projektu "W drodze do nowoczesnej, europejskiej edukacji ". Projekt zakończy się 31.01.2018. Wartość dofinansowania unijnego to kwota 49 014,36 PLN.

W realizacji projektu będą brali udział następujący nauczyciele:

• Magdalena Jendrzejczak - nauczycielka języka angielskiego

• Magdalena Woźniak - nauczycielka wychowania przedszkolnego

• Teresa Bogdańska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i logopeda

• Magdalena Szewczyk - nauczycielka języka rosyjskiego.

  Warunkiem przystąpienia do projektu było opracowanie obszernego EPRS(Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły) i pozytywne zaopiniowanie go przez Agencję Narodową. Nasz wniosek został dostrzeżony wśród kilku tysięcy złożonych wniosków, dzięki czemu mamy możliwość wyjazdu do Anglii na 2 tygodniowy, intensywny kurs doszkalający znajomość języka angielskiego, oraz kurs metodyczny dla nauczyciela anglisty. Zdobyte nowe doświadczenia, wymiana doświadczeń, poznanie kultury angielskiej, będą przez nas systematycznie wdrażane do pracy z naszymi uczniami poprzez np. elementy CLIL czyli korelacje językowe na różnych przedmiotach.

      Przed planowanym wyjazdem w roku szkolnym 2016/2017 czeka nas bardzo dużo przygotowań i zadań do realizowania. Pierwsze z nich już za nami - odbyte warsztaty z posługiwania się platformą edukacyjną eTwinning, dzięki której będzie można realizować ciekawe, międzynarodowe projekty z uczniami z różnych państw.

                                                                                                                               Uczestniczki projektu