Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Przez meandry ekologii, technologii i języków do poznania lepszych metod w nauczaniu szkolnych smyków

Od 1 grudnia 2023 nasza szkoła realizuje projekt nr 2023-1-PL-KA122-SCH- 000120349 „Przez meandry ekologii, technologii i języków do poznania lepszych metod w nauczaniu szkolnych smyków”, który jest  realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”.

Czas trwania projektu: 13 miesięcy, od 1.12.2023 do 31.12.2024.

Grupą docelową projektu jest kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym.

Cele projektu to:

- podniesienie kompetencji językowych nauczycieli klas 4-8 i kadry zarządzającej w okresie roku szkolnego 2023/24 i 2024/25.

- podniesienie jakości kształcenia poprzez innowację pedagogiczną - wprowadzenie elementów CLIL i rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów w okresie roku szkolnego2023/24 i 2024/25.

- podniesienie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej wśród dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1- 8 oraz nauczycieli w okresie roku szkolnego 2023/24 i 2024/25.

W ramach projektu 10 nauczycieli weźmie udział w kursach języka angielskiego w szkole językowej za granicą, a 2 nauczycielki w kursach metodycznych – jeden kurs związany z rozwojem kompetencji językowo-cyfrowych, a drugi związany z metodą CLIL – Content and Language Integrated Learning, która dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.