Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę sprzętu dla potrzeb realizacji Rządowego programu ,,Laboratoria Przyszłości”

Renowacja boiska - zapytanie cenowe

PSP Belsk Duży zaprasza do złożenia ofert na:  „Wykonanie prac renowacyjnych na wielofunkcyjnym boisku przy PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym"