Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie nr 16/2021

Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Belsku Dużym z dnia 25 sierpnia 2021r.  w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie epidemii.