Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie nr 3/2022

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Belsku Dużym z dnia 26 stycznia 2022 r.  w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w okresie epidemii w dniach od 27 stycznia do 27 lutego 2022r.

Zarządzenie nr 26/2021

Zarządzenie nr 26/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Belsku Dużym z dnia 17 grudnia 2021r.  w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w dniach od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 22/2021

Zarządzenie nr 21/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Belsku Dużym z dnia 19 listopada 2021r.  w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa...

Zarządzenie nr 21/2021

Zarządzenie nr 21/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Belsku Dużym z dnia 19 listopada 2021r.  w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 16/2021

Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Belsku Dużym z dnia 25 sierpnia 2021r.  w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie epidemii.