Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Aktywna tablica

Cechy programu

Program realizowany w latach 2017-2019

Dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, artystycznych oraz szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także szkół i zespołów szkół przy placówkach dyplomatycznych

Szkoły posiadające dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 mb/s (2017) i szkoły z planowanym przyłączeniem do szerokopasmowego internetu (2018/2019)

Źródło finansowania:

80% budżet państwa, 20% budżet organów prowadzących (wkład własny)

Docelowa liczba szkół objętych programem 15 500

Wartość dofinansowania:

14 000 zł maksymalna kwota wsparcia finansowego

3 500 zł wkład własny organu prowadzącego

17 500 zł łączny całkowity koszt maksymalnego wsparcia finansowego

Przedmiot dofinansowania:

Tablice interaktywne

Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe

Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku

Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55"

Przystąpienie do sieci międzyszkolnej współpracy

Nasza szkoła przystąpiła do sieci współpracy międzyszkolnej celem dzielenia się doświadczeniami z innymi nauczycielami poprzez udostępnienie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK. Wyznaczono koordynatora szkolnego. Zostały powołane nauczycielskie zespoły samokształceniowe,...

Plan działań w programie „Aktywna tablica”

Plan działań w programie „Aktywna tablica”

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Działania

 

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Opracowanie planu pracy

Grudzień 2019

 

Koordynator szkolny

Udział ...

Sprawozdanie z realizacji programu "Aktywna tablica"

     Dzięki udostępnieniu nowoczesnego sprzętu- monitorów interaktywnych, nauczyciele stosowali TIK podczas zajęć, jak również chętnie brali udział w szkoleniach w tym zakresie. Uczestniczyli w następujących warsztatach poza szkołą: „Tablica interaktywna- praktyczne tworzenie...