Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Collegium Młodych Talentów

PROJEKT „Collegium Młodych Talentów” - wprowadzenie

"Collegium Civitas w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt „Collegium Młodych Talentów”.

Wartość projektu: 304 725,00 zł
Dofinansowanie z UE: 256 822,23 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych tak, by odpowiadały potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla 312 dzieci w wieku 6-12 lat (klasy 1-6 szkoły podstawowej). Efektem projektu będzie rozwijanie u dzieci kompetencji pozwalających na rozbudowanie ciekawości poznawczej, stymulowanie ich rozwoju intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowanie do twórczego myślenia, propagowanie kultury innowacyjności w atmosferze pozwalającej na zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. W zajęciach udział wezmą uczniowie i uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym i Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. J.Ch. Andersena nr 318 w Warszawie. Projekt realizowany będzie w terminie od 16 lipca 2018 do 15 listopada 2019 r.

Projekt zakłada realizację 3 poziomów Collegiów (Żaka, Kadeta, Juniora), dostosowanych merytorycznie i metodologicznie do grup wiekowych. W ramach Collegiów dzieci odbędą zajęcia w formie warsztatów w swoich szkołach, w Collegium Civitas oraz w instytucjach kultury bezpośrednio związanych z programami opracowanymi przez Rady Metodyczne.

Uczestnictwo w warsztatach wykształci w dzieciach min. 3 kompetencje:

  • umiejętność rozumienia (ang. literacy)
  • przedsiębiorczość
  • krytyczne myślenie
  • rozwiązywanie problemów
  • umiejętność pracy zespołowej w kontekście budowania środowiska pracy."
  •  

Koordynator projektu: Marta Bałękowska, e-mail: marta.balekowska@civitas.edu.pl

ŹRÓDŁO:  https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/collegium-mlodych-talentow

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne projektu Collegium Młodych Talentów.

Klasy I

Zajęcia klas pierwszych w ramach projektu Collegium Młodych Talentów. 

Klasy II

Zajęcia klas drugich w ramach projektu Collegium Młodych Talentów.  

Klasy IV

Zajęcia klas czwartych w ramach projektu Collegium Młodych Talentów. 

Klasy V

Zajęcia klas piątych w ramach projektu Collegium Młodych Talentów. 

Klasy VI

Zajęcia klas szóstych w ramach projektu Collegium Młodych Talentów.