Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Program Młody Lean Lider

W październiku 2018 r. nasza szkoła przystąpiła do programu, który ma na celu rozwijanie wśród uczniów przedsiębiorczości i kreatywności. 

Młody Lean Lider - to bezpłatny program edukacyjny skierowany do młodzieży w wieku 14-19 lat. Główne cele programu to uczenie młodych ludzi zasad przedsiębiorczości oraz tego, jak mądrze rozwiązywać problemy, podejmować kreatywne działania i współpracować w grupie. Program Młody Lean Lider to 3-etapowy, dziesięciomiesięczny turniej, w którym uczniowie w 10-osobowych zespołach rozwijają postawy, wiedzę i umiejętności.

W październiku do programu przystąpiły dwie grupy z naszej szkoły. W skład tych grup wchodzili przedstawiciele klas VIII A i VIII B. Opiekunami grup była p. Agata Kępka i p. Dominika Dobrowolska, które wcześniej wzięły udział w szkoleniu "Lean Thinking w szkole", dotyczącym programu Młody Lean Lider.

 

                                               

Młody Lean Lider - Półfinał

4 marca 2019 roku w Sopocie na Uniwersytecie Gdańskim odbył się półfinał konkursu Młody Lean Lider.

Młody Lean Lider - II etap

Podczas drugiego etapu konkursu, który rozpoczął się w styczniu 2019 r., uczniowie koncentrowali się głównie na rozwoju wiedzy przydatnej do sprawnego rozwiązywania problemów.

Młody Lean Lider - Podsumowanie I etapu

W pierwszym etapie konkursu, który miał miejsce od października do grudnia, uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez opiekunów każdej z grup.