Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Informacje dla rodziców

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk Vienna Insurance Group w sprawie ubezpiecznia uczniów klas I-VIII oraz przedszkolaków na rok szkolny 2021/2022.

Opłata za obiady.

 W roku szkolnym 2021/2022 opłaty za obiady mogą być dokonywane osobiście lub za pomocą przelewów elektronicznych .

„Nowe narkotyki” pod red. Agnieszki Batko i Ewy Waluk

Najnowszy poradnik dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki” pod red. Agnieszki Batko i Ewy Waluk, opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Ubezpieczenie uczniów!

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Informacje dla rodziców oraz wzory druków znajdują się w załącznikach do pobrania. 

Procedury sanitarne obowiązujące rodziców dzieci i uczniów.

Ostatnie wskazówki i informacje dla rodziców - niezbędne, by można było odnaleźć się i w szkole, i w nowej rzeczywistości. Koniecznie przeczytajcie przed pierwszym dzwonkiem!

ProteGO Safe

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców.

Rodzicom, dzieciom, nauczycielom - lektura obowiązkowa.

Seksting, cyberprzemoc, zagrożenia i pokusy w świecie wirtualnym (i realnym). Jak zapobiegać? Jak pomagać?

Apel do rodziców naszych uczniów.

Pamiętajcie o przestrzeganiu przepisów drogowych w otoczeniu szkoły!