Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

10 kwietnia 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym odbył się I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI.

Bardzo duże zainteresowanie konkursem pozytywnie zaskoczyło organizatorki. Duża sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi uczniami ze szkół podstawowych w Belsku Dużym, Błędowie, Grójcu, Lipiu, Lewiczynie, Łęczeszycach Mogielnicy, Kozietułach i Zaborowie. Do rozwiązania testu przystąpiło prawie 90 uczniów.

Punktualnie o godzinie 8.00 rozpoczęła się rejestracja przybyłych uczestników. Test trwał 60 minut i zawierał pytania zamknięte dotyczące krajów anglojęzycznych. Prace zostały sprawdzone przez komisję, w skład której weszli nauczyciele języków obcych ze wszystkich obecnych szkół oraz pani Maria Walewska- Żółcik dyrektor GZOPO i pani Ewa Łubińska radna i przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Gminy. W trakcie sprawdzania prac, uczestnicy mieli okazję nie tylko bliżej się poznać, ale także obejrzeć filmiki promujące PSP im. JPII w Belsku Dużym oraz nauczyć się grać na kubeczkach do słynnej „kubeczkowej” piosenki. Po skrupulatnym podliczeniu punktów okazało się, że zwycięzcą konkursu został Kamil Kaniewski z klasy IVa z PSP Belsk Duży.

Konkurs objęty był patronatem Wójta Gminy Belsk Duży. Pan Władysław Piątkowski ufundował główną nagrodę w postaci 15 lekcji języka angielskiego w szkole językowej Next Stage w Belsku Dużym. Dodatkową nagrodę dwóch lekcji ufundowała właścicielka szkoły, pani Ilona Pawłowska, która podarowała także pamiątkowe długopisy dla wszystkich uczestników konkursu. Dzięki aprobacie pani dyrektor Małgorzaty Więckowskiej, wsparciu Rady Rodziców, wydawnictwa Macmillan, firmy Ferrero oraz firmy Activ, wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami (m.in. praktycznymi zestawami fiszek do nauki słówek) oraz słodkimi przekąskami i zdrowymi napojami.

Organizatorkami tego przedsięwzięcia była grupa nauczycielek biorących udział w programie operacyjnym – Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków unii europejskiej – pani Teresa Bogdańska, pani Magdalena Szewczyk, pani Magdalena Woźniak, pani Magdalena Jendrzejczak oraz niebiorąca udziału w programie pani Ilona Szymańska.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom, szczególnie zaś Kamilowi Kaniewskiemu.