Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Egzamin 2023

Egzamin 2023

EGZAMIN 2023, PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

W roku szkolnym 2022/2023 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w dniach 23-25 maja 2023 r.

Termin majowy ma obowiązywać także w następnych latach.

Egzamin trwa trzy dni (wtorek, środa, czwartek).

Uczniowie zdają trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytny.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca 2023 r.

Zaświadczenia z wynikami egzaminu zostaną wydane uczniom 6 lipca 2023 r.

Szczegółowych informacji należy szukać na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

 

DOKUMENTY, Z KTÓRYMI WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

(poniżej dokument do pobrania)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

(poniżej dokument do pobrania)

3. Komunikat Dyrektora CKE z dnia 19 sierpnia 2022 r. harmonogram egzaminu ósmoklasisty.

(poniżej dokument do pobrania)

4. Komunikat Dyrektora CKE z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych do wykorzystania podczas egzaminu ósmoklasisty.

(poniżej dokument do pobrania)

 

ARKUSZE Z POPRZEDNICH LAT

>>> Sprawdź się!

 

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

>>> Mapa wyników (kraj, województwo, powiat, gmina) od 2019 

 

Strona będzie aktualizowana. Zapraszamy!

Zdjęcie pochodzi z egzaminu 2022 w naszej szkole.