Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Komunikaty i ogłoszenia

 

 

 https://pspbelskduzy.pl/sp/files/pl/powroty%202.jpg?noc=1619618163

https://pspbelskduzy.pl/sp/files/pl/powroty.jpg?noc=1619618025

https://pspbelskduzy.pl/sp/files/pl/exam.jpg?noc=1619091091

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r.

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023 

Minister Edukacji: "Obowiązek to nie stres"

 

 

 

 

 

 

 

List dotyczący przeciwdziałania dopalaczom i bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych

 Przekazujemy  rodzicom i opiekunom uczniów list

 Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji.

 Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych

 „dopalaczami".

 

Informacja Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Radomiu

ZAPROSZENIE
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów na spotkanie poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.
 

Zebrania z Rodzicami

Terminy zebrań wychowawców z Rodzicami

19 listopada

godz. 1800 -  kl. VIII ab, grupy 0a, 0b

    godz.  1630- grupa I

    godz. 1700- grupa II

    godz. 1730- grupa III  

20 listopada

godz. 1700 - kl. IIIab, IIab, IVabc
godz. 1800 -  kl. VIIab, Vabc

21 listopada

godz....

"Dla Niepodległej"

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej 

ma zaszczyt zaprosić na wieczór słowno-muzyczny pt. "Dla Niepodległej",

który odbędzie się 9 listopada 2018 r. o godzinie 18.00 w PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym.

 

Warsztaty dla uczniów klas VII i VIII

 Dnia 25.10.2018r. odbędą się warsztaty dla uczniów klas VII i VIII
na temat profilaktyki uzależnień: "Odlot czy   Upadek?
  Harmonogram warsztatów:
  *1,2 godzina lekcyjna - klasa VIIa
  *3,4 godzina lekcyjna - klasa VIIb
  *5,6 godzina lekcyjna - klasa VIIIa
  *7,8...

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018 r.
2 stycznia 2019 r.
15-17 kwietnia 2019 r. –
egzaminy 8 klas
29 kwietnia 2019 r.
30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.

Informacja dla rodziców

Podręczniki do języka rosyjskiego na przyszły rok szkolny dla klas IV, V, VI kupują Państwo sami. Nie ma ich w ramach dotacji. Proszę zakupić :

  • kl. IV- Podręcznik do języka rosyjskiego "Stupieni", Wyd.WSiP, B.Gawęcka - Ajchel, Anna Żelezik ( pomarańczowa okładka)
  • kl. V -...