Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Przez meandry... Rekrutacja

Grupą docelową projektu była kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym.

Rekrutacja była przeprowadzona w oparciu o zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie, równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie itd., oraz jasność i przejrzystość kryteriów naboru.

Rekrutacja była przeprowadzona w oparciu o regulamin, który zawierał kryteria oceny i procedurę odwoławczą.

Wyboru uczestników dokonała powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdziła protokół potwierdzający wybór uczestników oraz sporządziła listę rankingową zawierająca listę główną oraz listę rezerwową.

10 nauczycieli weźmie udział kursach językowych, a 2 nauczycielki w kursach metodycznych.

Magdalena Jendrzejczak