Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Uwaga! Remont!

Dyrekcja szkoły informuje, iż 11 grudnia 2023 roku rozpoczną się prace remontowo–budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku A. W związku z tym nastąpią zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu pracy szkoły i przedszkola.

Dyrekcja szkoły informuje, iż 11 grudnia 2023 roku na terenie placówki rozpoczną się prace remontowo – budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku A Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym. W związku z tym nastąpią zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu pracy szkoły i oddziałów przedszkolnych, które potrwają do końca roku szkolnego 2023/2024.

Z użytkowania zostanie wyłączona część pomieszczeń w budynku A, a poszczególne klasy edukacji wczesnoszkolnej będą korzystały z sal w budynku B. Uczniowie klasy IIa od poniedziałku rozpoczną zajęcia w sali nr 2, a w kolejnym  tygodniu, klasy IIIa w sali nr 3. Szatnia klas I – II i poszczególnych oddziałów przedszkolnych mieścić się będzie w małej sali gimnastycznej. Sekretariat został przeniesiony do sali nr 17 w budynku A (dotychczasowy gabinet psychologa). Psycholog pracować będzie w gabinecie pedagoga szkolnego w budynku B, a świetlica przeniesie się do sal: 28 i 31.

O wprowadzanych zmianach i przebiegu działań informować będą na bieżąco wychowawcy klas.

Przebudowa szkoły dotyczy powstania nowych ciągów komunikacyjnych i drogi ewakuacyjnej. Dobudowane zostaną sale lekcyjne oraz pomieszczenia na kuchnię i stołówkę dla oddziałów przedszkolnych.