Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Lingua Plus - szczęśliwa trzynastka

W połowie listopada 2022 r. odbył się konkurs języka angielskiego „Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua Plus”. Do konkursu przystąpiło 36 uczniów z klas III-VIII. 4 stycznia otrzymaliśmy wyniki. Z przyjemnością informujemy, że tytuł laureata uzyskało 13 osób.

Laureaci konkursu języka angielskiego

Archimedes Lingua Plus.

Każdy uczestnik konkursu  mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów.     

Aby uzyskać tytuł laureata należało mieć przynajmniej 80 punktów.

 

Laureaci I stopnia z wyróżnieniem  (100p.)

Julia Mydłowska 3b    

Adam Czerwiński 6a    

 

Laureaci  I stopnia (96p.)

Szymon Hajduk 4a

Barbara Werbanowska  6a

 

Laureaci  II stopnia (92p.)

Jan Wieteska 4a 

Jakub Sołtysiak 8c 

 

Laureaci  III stopnia (88p.)

Zuzanna Szymańska 4a

 

Laureaci IV stopnia (84p.)

Natalia Bekasiewicz  5a

Kalina Sikorska 7b 

 

Laureaci V stopnia (80p.)

Karol Staszewski 3b

Antonina Włodarczyk 5b

Kamil Marchewka 7a 

Maria Sibilska 8c 

 

G  R  A  T  U  L  A  C  J  E !