Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Pomagamy!

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się do kolejnych akcji charytatywnych - "Herbatka dla seniora" i "Skarpetki dla bezdomnego".

Herbatki można przynosić do 25 listopada.

Zbiórka skarpet zainicjowana tydzień temu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym potrwa do 30 listopada.

Na wszystkie pytania odpowiedzą szefowie SU i Wolonariatu.