Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Cyberbezpieczeństwo

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Pani Dyrektor w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa i wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dokumenty znajdują się w załącznikach.