Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk Vienna Insurance Group w sprawie ubezpiecznia uczniów klas I-VIII oraz przedszkolaków na rok szkolny 2021/2022.

 

Szkoła podstawowa (suma ubezpieczenia 15 000 zł, składka 37 zł)

Szczegóły w załączniku nr 1.

Przedszkole (suma ubezpieczenia 15 000 zł, składka 30 zł)

Szczegóły w załączniku nr 2.

 

 

WPŁATY PRZYJMUJĄ WYCHOWAWCY KLAS DO 15 WRZEŚNIA 2021.

 

UWAGA!

Ubezpieczenie w szkole/przedszkolu jest dobrowolne.

Rodzice mogą ubezpieczyć dzieci indywidualnie, bez naszego pośrednictwa.