Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Kalendarium

Piątek, 2018-12-14

Imieniny: Alfreda, Izydora

Collegium Młodych Talentów

PROJEKT „Collegium Młodych Talentów” - wprowadzenie

"Collegium Civitas w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt „Collegium Młodych Talentów”.

Wartość projektu: 304 725,00 zł

Dofinansowanie z UE: 256 822,23 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych tak, by odpowiadały potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla 312 dzieci w wieku 6-12 lat (klasy 1-6 szkoły podstawowej). Efektem projektu będzie rozwijanie u dzieci kompetencji pozwalających na rozbudowanie ciekawości poznawczej, stymulowanie ich rozwoju intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowanie do twórczego myślenia, propagowanie kultury innowacyjności w atmosferze pozwalającej na zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. W zajęciach udział wezmą uczniowie i uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym i Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. J.Ch. Andersena nr 318 w Warszawie. Projekt realizowany będzie w terminie od 16 lipca 2018 do 15 listopada 2019 r.

Projekt zakłada realizację 3 poziomów Collegiów (Żaka, Kadeta, Juniora), dostosowanych merytorycznie i metodologicznie do grup wiekowych. W ramach Collegiów dzieci odbędą zajęcia w formie warsztatów w swoich szkołach, w Collegium Civitas oraz w instytucjach kultury bezpośrednio związanych z programami opracowanymi przez Rady Metodyczne.

Uczestnictwo w warsztatach wykształci w dzieciach min. 3 kompetencje:

  • umiejętność rozumienia (ang. literacy)
  • przedsiębiorczość
  • krytyczne myślenie
  • rozwiązywanie problemów
  • umiejętność pracy zespołowej w kontekście budowania środowiska pracy."
  •  

Koordynator projektu: Marta Bałękowska, e-mail: marta.balekowska@civitas.edu.pl

ŹRÓDŁO:  https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/collegium-mlodych-talentow

 

Klasy i ich zadania

Obecnie (listopad) w projekcie bierze udział 8 klas.

Pierwsza kategoria - Collegium Żaka. Temat przewodni: "Bohater - od Zeusa do Lorda Wadera".

Biorą w nim uczniowie klas II, a od stycznia dołączą też klasy I.

26 października obie drugie klasy były w Warszawie na zajęciach w Collegium Civitas i w Muzeum Narodowym.

 

Kolejna kategoria wiekowa to - Collegium Kadeta z wiodącym tematem "Mała redakcja".

Działaniami objęto uczniów klas czwartych.  16 listopada byli oni na zajęciach w Collegium Civitas.

 

Trzecią kategorię wiekową stanowią uczniowie klas piątych, którzy uczestniczą w Collegium Juniora.

Zaplanowane dla nich zadania koncentrują się wokół tematu "Moja ojczyzna przyszłości'.

Uczniowie ci rozpoczęli od zajęć warsztatowych w naszej szkole w dniach 14,15 i 16 listopada.

Od stycznia do tej grupy dołączą jeszcze klasy szóste.

Teresa Bogdańska

 

Pierwsze zajęcia w ramach projektu  Collegium Młodych Talentów.

W naszej szkole ruszył projekt  Collegium Młodych Talentów realizowany przez Collegium Civitas  w Warszawie. Efektem projektu będzie rozwijanie u dzieci kompetencji pozwalających na rozbudowanie ciekawości poznawczej, stymulowanie ich rozwoju intelektualnego, społecznego, inspirowanie do twórczego myślenia. W zajęciach udział biorą  uczniowie i uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym  i Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. J.Ch. Andersena nr 318 w Warszawie.

Projekt  realizowany jest na trzech poziomach - Żaka, Kadeta, Juniora, dostosowanych merytorycznie i metodologicznie do grup wiekowych. W ramach Collegiów dzieci rozpoczęły już  zajęcia w formie warsztatów prowadzonych w szkole pod okiem instruktorów.  Uczniowie  nie są zamknięci  tylko w czterech ścianach szkoły. Klasy  II i IV brały udział w pierwszych wyjazdowych  warsztatach prowadzonych w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie .

W grudniu na pierwsze zajęcia wyruszą klasy piąte, którzy  uczestniczyły już  w pierwszych warsztatach prowadzonych w szkole. Tematyka zajęć związana była ściśle z rodziną. Celem cyklu Moja Fabryka Przyszłości skierowanego do uczniów klas V i VI będzie odkrycie i zapoznanie się jego uczestników z historią rodzinnego miasta/wsi, jego topografią, historią i tradycją, a następnie przeniesienie zebranych informacji na język sieci. Uczestnicy będą wchodzić w role wizjonera przyszłości i zaprojektują swoją małą Ojczyznę za 50 lat. Uczniowie pracując w grupach, opracują wirtualny przewodnik, wirtualne escape roomy oraz internetową grę miejską.

Na zajęciach wykorzystywane są metody aktywizujące, dzieci uczą się poprzez odkrywanie, przeżywanie, działanie. Uczniowie współpracują w grupie, a wykonywane przez nich zadania zmuszają do kreatywności.

Iwona Lewandowska

 

Wyjazd klas IIa i IIb do Warszawy do Collegium Civitas

26 listopada 2018 r. odbył się pierwszy z czterech wyjazdów. Zostaliśmy powitani w auli wykładowej przez panią rektor dr Małgorzatę Baran. Byliśmy w bibliotece oraz w gabinecie rektora. Wszyscy otrzymali indeksy i teczki, w których gromadzić będą swoje prace. Następnie uczestniczyliśmy w wykładzie Mój bohater. Drugą część dnia spędziliśmy w Muzeum Narodowym. Dla większości dzieci była to pierwsza wizyta w tym miejscu. Uczniowie w grupach klasowych uczestniczyli w zajęciach W muzeum, czyli gdzie jesteśmy?

Kinga Perzyna