Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dokumenty

Dokumenty

Statut

        Zgodnie z nowymi przepisami, został opracowany i zatwierdzony nowy Statut szkoły.Obowiązuje on od 1 grudnia 2017 r, z wyłączeniem rozdziału nr 5 - Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, które będą realizowane dopiero od drugiego półrocza bieżącego roku...