Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Kalendarium

Niedziela, 2019-09-22

Imieniny: Maury, Milany

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Świetlica

Świetlica

Regulamin świetlicy

Świetlica w naszej szkole pracuje w godzinach 7.00-16.00.
Opieką świetlicową objęci są uczniowie oczekujący na lekcje i po skończonych lekcjach.
Uczeń przebywający w świetlicy ma obowiązek informować nauczyciela o każdorazowym oddaleniu się.
Uczeń nie opuszcza świetlicy bez zgody wychowawcy.Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do:

- poszanowania sprzętu świetlicowego, rzeczy własnych i kolegów,
- wypełniania poleceń nauczyciela,
- odrabiania prac domowych w godzinach na ten cel przeznaczonych,
- brania udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia,
- zgłaszania faktu przyjścia do świetlicy lub opuszczenia zajęć nauczycielowi

Uczeń w świetlicy jest grzeczny, miły i zdyscyplinowany w stosunku do wychowawców i kolegów. Uczniowie przestrzegają zasad higieny osobistej. Nauczyciel świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione przez ucznia do szkoły. W świetlicy, tak jak i w szkole, dzieci nie korzystają telefonów komórkowych.

Święto Pieczonego Ziemniaka

Dnia 5 października świetlica szkolna zorganizowała "Święto Pieczonego Ziemniaka".

Konkurs "Ziemniaczane cudaki"

W październiku został zorganizowany Konkurs "Ziemniaczane cudaki" w ramach Święta Pieczonego Ziemniaka.