Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Kalendarium

Wtorek, 2020-07-07

Imieniny: Estery, Kiry

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Świetlica

Świetlica

Regulamin świetlicy

Świetlica w naszej szkole pracuje w godzinach 7.00-16.00.
Opieką świetlicową objęci są uczniowie oczekujący na lekcje i po skończonych lekcjach.
Uczeń przebywający w świetlicy ma obowiązek informować nauczyciela o każdorazowym oddaleniu się.
Uczeń nie opuszcza świetlicy bez zgody wychowawcy.Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do:

- poszanowania sprzętu świetlicowego, rzeczy własnych i kolegów,
- wypełniania poleceń nauczyciela,
- odrabiania prac domowych w godzinach na ten cel przeznaczonych,
- brania udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia,
- zgłaszania faktu przyjścia do świetlicy lub opuszczenia zajęć nauczycielowi

Uczeń w świetlicy jest grzeczny, miły i zdyscyplinowany w stosunku do wychowawców i kolegów. Uczniowie przestrzegają zasad higieny osobistej. Nauczyciel świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione przez ucznia do szkoły. W świetlicy, tak jak i w szkole, dzieci nie korzystają telefonów komórkowych.

 

UWAGA! Dokumenty dla rodziców: Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy oraz Óświadczenie rodzica o samodzielnym opuszczaniu świetlicy szkolnej - znajdują się na dole strony (pliki do pobrania)

 

,,Światowy Dzień Pluszowego Misia"2019

Dnia 25 listopada 2019r. odbyło się Święto Pluszowego Misia - uroczystość i jednoczśnie zajęcia partnerskie zoorganizowane przez wychowawczynie świetlicy szkolnej.Uśmiech

Święto Pieczonego Ziemniaka 2019

Dnia 3 października 2019 r. odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka - uroczystość zorganizowana przez wychowawczynie świetlicy szkolnej.

Święto Pieczonego Ziemniaka

Dnia 5 października świetlica szkolna zorganizowała "Święto Pieczonego Ziemniaka".

Konkurs "Ziemniaczane cudaki"

W październiku został zorganizowany Konkurs "Ziemniaczane cudaki" w ramach Święta Pieczonego Ziemniaka.