Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-02-24

Imieniny: Boguty, Bogusza

Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym zaprasza na  spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską , które odbędzie się dnia 24 lutego 2020 roku o godzinie 17.30 na dużej sali gimnastycznej PSP w Belsku Dużym.

Spotkanie dotyczyć będzie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jest ono skierowane do wszystkich dorosłych mieszkańców Gminy Belsk Duży zainteresowanych tematyką, a przede wszystkim  rodziców, opiekunów oraz wychowawców. W czasie spotkania poruszone zostaną problemy takie jak: Internet, używki, przemoc, cyberprzemoc, zasady odpowiedzialności nieletnich, obowiązki rodziców wobec dziecka.

W trakcie zajęć lekcyjnych tego dnia odbędą się spotkania Sędzi kolejno z uczniami klas 0-III a następnie z uczniami klas IV–VIII. Zajęcia poświęcone zostaną między innymi analizie współczesnych zagrożeń i ich skutków. Uczniowie poznają również zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich.