O "B"

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 6-LETNICH W ODDZIALE JEDNOROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  5-GODZINNEGO

                                            ODDZIAŁ „0”B                                 

rok szkolny 2021/2022

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

8.00 – 8.50  - Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe ( rozwijające percepcję słuchową, wzrokową,  ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne, ćwiczenia ortofoniczne ). Rozmowy ukierunkowane lub zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.50 – 9.00  - Ćwiczenia poranne.

9.00 – 10.00 – Realizacja zajęć edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka prowadzonych według planów miesięcznych zgodnie z podstawą programową.

10.00 – 10.30  - Przygotowanie do śniadania ( kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych) i śniadanie ( kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku i zachowania się przy stole).

10.30 – 11.30  - Pobyt na świeżym powietrzu ( spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu przedszkolnym, gry i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka ).

11.30 – 12.30 – Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci  przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.

12.30 – 13.00  - Ćwiczenia utrwalające, słownikowe, zabawy dydaktyczne, tematyczne, słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej.

Zajęcia dodatkowe:

poniedziałek i środa – 13.00 – 13.30   -  religia

CZWARTEK, PIĄTEK

8.00 – 8.30  - Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe ( rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne, ćwiczenia ortofoniczne.

8.30 – 8. 40 -  Ćwiczenia poranne.

8.40 – 9.40 – Realizacja zajęć edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka prowadzonych według planów miesięcznych zgodnie z podstawą programową.

9.40 – 10. 00 – Przygotowanie do śniadania ( kształtowanie nawyków higienicznych ) i śniadanie (kształtowanie  umiejętności kulturalnego spożywania posiłku i zachowania się przy stole).

10.00 - 10.30 – Język angielski

10.30 – 11.30. – Pobyt na świeżym powietrzu ( spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw, gry i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka).

11.30 – 12.30  - Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnymi  potrzebami dzieci.

12.30 – 13.30 – Ćwiczenia utrwalające,  zabawy dydaktyczne, tematyczne słuchanie utworów literatury dziecięcej, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek terapeutycznych.