Grupa I - "Słoneczka"

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY I "NUTKI"- 3 latki

 

700 – 800

    Schodzenie się dzieci do jednej grupy

    Gry i zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

800 - 850

    Zabawy integrujące grupę

    Zajęcia indywidualne

    Zabawy ruchowe

850 – 900

    Przygotowanie do śniadania

900 – 930

    Śniadanie

930 – 945

    Realizacja zadań edukacyjnych realizujące założenia podstawy programowej

945 – 1100

    Zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela

    945 – 1000
piątek - j. angielski

    1030 – 1100
poniedziałek i środa – RYTMIKA

1100 - 1200

    Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe na podwórku przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrody, wycieczki programowe

1200 - 1215

    Przygotowanie do obiadu

1215 – 1300

    Obiad

    Mycie zębów

    1245 – 1300
czwartek - j. angielski
wtorek i piątek - religia

1300 – 1430

    Odpoczynek

    Słuchanie muzyki relaksacyjnej/bajek audio/bajek czytanych przez nauczyciela

1430 – 1440

    Przygotowanie do podwieczorku

1440 – 1500

    Podwieczorek

1500 - 1600

    Zabawy swobodne

    Praca indywidualna z dziećmi

    Pobyt na świeżym powietrzu

    Rozchodzenie się do domów