Grupa III - "Nutki"

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY III - "Motylki" - dzieci 5-letnie

   7.00-8.00 

Grupy łączone 

Gry i zabawy swobodne w kącikach zainteresowań 

Zabawy manipulacyjnekonstrukcyjnetematycznedydaktyczne 

   8.00-8.45 

Zabawy integrujące grupę 

Ćwiczenia poranneogólnorozwojowe 

Praca indywidualna z dzieckiem uzdolnionym, bądź wymagającym wsparcia 

Rytmika (poniedziałki) 

   8.45-9.00 

Czynności higieniczneprzygotowanie do śniadania 

   9.00-9.20 

Śniadanie 

   9.20-10.20 

Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą organizowanych przez nauczyciela wynikających z założeń podstawy programowej z uwzględnieniem przerwy między zajęciami. 

  10.20-11.20 

Pobyt na świeżym powietrzuzabawy ruchowe na podwórku przedszkolnymspacery, obserwacje przyrodniczezabawy z przyrządami, chustą animacyjną, na śniegu 

  

 11.20-12.15 

Zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela 

 12.15-13.00 

Przygotowanie do obiaduczynności higieniczne 

Obiad 

 13.00-14.00 

Relaks i odpoczynek podczas słuchaniamuzyki poważnej, czytanej literatury dziecięcej przez nauczyciela 

Zajęciajęzyk angielskireligia 

14.00-14.30 

Gry i zabawy stolikowe 

Zabawy tradycyjne w kole 

14.30 -15.00 

 

 

Czynności higieniczne 

Podwieczorek 

15.00-16.00 

Grupy łączone 

Zabawy swobodne  

Zabawy z tańcem i śpiewem 

Pobyt na świeżym powietrzu