O "A"

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6-letnich w oddziale

przedszkolnym  5-godzinnym.

Poniedziałek.  piątek

 8.00 – 8.30 - religia

8.30 – 9.00– zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe ( rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę). Rozmowy ukierunkowane lub zgodne z zainteresowaniami dzieci.

9.00- 9.10 – ćwiczenia poranne

9.10 – 10. 20 -   realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z podstawą programową,  poprzez zajęcia z całą grupą.

10.20   – 10.50– przygotowanie do śniadania i śniadanie.

10.50 – 11.50 – pobyt na świeżym powietrzu ( spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu przedszkolnym).

11.50 – 12.50 – zabawy swobodne według zainteresowań dzieci ( zabawy i                  ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci ).

12.50 – 13.30 – zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające, słuchanie      utworów literackich.

Wtorek

8.00 – 8.40– zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotoryką). Rozmowy ukierunkowane lub zgodne z zainteresowaniami dzieci.

 8.40 – 8.50 –  ćwiczenia poranne.

8.50 – 10. 00– realizacja  zadań edukacyjnych zgodnie z podstawą programową, poprzez zajęcia z całą grupą.

10.00–10.30 - przygotowanie do śniadania i śniadanie

10.30– 11.30 – pobyt na świeżym powietrzu ( spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw).

11.30 – 12.30 – zabawy swobodne według zainteresowań dzieci ( zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci, oraz obiad).

12.30 – 13.00 – zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające, słuchanie utworów literackich.

13.00-13.30 – język angielski

 

Środa

8.00 – 8.40– zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotoryką). Rozmowy ukierunkowane lub zgodne z zainteresowaniami dzieci.

 8.40 – 8.50 –  ćwiczenia poranne.

8.50 – 10. 00– realizacja  zadań edukacyjnych zgodnie z podstawą programową, poprzez zajęcia z całą grupą.

10.00–10.30 - przygotowanie do śniadania i śniadanie

10.30– 11.30 – pobyt na świeżym powietrzu ( spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw).

11.30 – 12.30 – zabawy swobodne według zainteresowań dzieci ( zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci, oraz obiad).

12.30 – 13.00 – zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające, słuchanie utworów literackich.

13.00-13.30 – język angielski

Czwartek                                                                                                                                                 

8.00 - 8.40 – zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotoryką). Rozmowy ukierunkowane lub zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.40–8.50– ćwiczenia poranne.

8.50–9.30– realizacja  zadań edukacyjnych zgodnie z podstawą programową, poprzez zajęcia z całą grupą ( zajęcie I).

9.30 - 10.00 – język angielski

10.00 – 10.30 –przygotowanie do śniadania i śniadanie.

10.30 – 11.00  – realizacja  zadań edukacyjnych zgodnie z podstawą programową, poprzez zajęcia z całą grupą( zajęcie II).

11.00 – 11.50 – pobyt na świeżym powietrzu ( spacery, obserwacje  przyrodnicze, zabawy na placu przedszkolnym) .

11. 50 – 12. 50 – zabawy swobodne według zainteresowań dzieci ( zabawy                           i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci, oraz obiad).

12. 50 – 13. 30 – zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające, słuchanie utworów literackich.