Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów "0"

Przekazujemy sugestię MEN dotyczącą wspierania uczniów, dzieci podczas samodzielnej pracy w domu w czasie zawieszenia zajęć.

  • Zachęcając dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie zajęć  w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
  • Proponujemy korzystanie z podręcznika internetowego WŁĄCZ POLSKĘ oraz z serwisu POLSKIE RADIO DZIECIOM.