Bądźmy ostrożni!

Dzisiejszy temat dnia w grupach 0A i 0B oscylował wokół przepisów ruchu drogowego.

 Dzieci w swoich kartach pracy oglądały niektóre znaki drogowe, wykonywały ćwiczenia oraz tematyczną pracę plastyczną. Omawiały również poprawne zachowanie się podczas przekraczania jezdni. Te teoretyczne wiadomości wykorzystano w praktyce, wybierając się na spacer ulicami Belska Dużego. Aby zachować bezpieczeństwo założono kamizelki odblaskowe i uważnie obserwowano najbliższe otoczenie i ruch uliczny.