Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Komunikaty i ogłoszenia

 

 

 https://pspbelskduzy.pl/sp/files/pl/powroty%202.jpg?noc=1619618163

https://pspbelskduzy.pl/sp/files/pl/powroty.jpg?noc=1619618025

https://pspbelskduzy.pl/sp/files/pl/exam.jpg?noc=1619091091

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r.

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023 

Minister Edukacji: "Obowiązek to nie stres"

 

 

 

 

 

 

 

Nauczanie hybrydowe w klasach I-III

Harmonogram nauczania hybrydowego w klasach I-III od 15.03.2021 r. do 28.03.2021 r.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas próbnego egzaminu ósmoklasisty

W załączniku ważny, trzyczęściowy dokument  dotyczący próbnego egzaminu ósmoklasisty (17-19.03.2021): zalecenia, podstawowe informacje  dla ucznia i rodzica oraz czas pracy ucznia. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

Wielkanocny konkurs!

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w konkursie plastycznym na palmę lub ozdobę wielkanocną.

Rekrutacja do klasy pierwszej i przedszkola.

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Belsk Duży  nr 9/2021 z dnia 27.01.2021r. rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I szkoły podstawowej. Składanie wniosków rozpocznie się od dnia 15.02.2021r. i zakończy 15.03.2021r.

Digital Youth

Digital Youth to projekt skierowany do młodych i przez nich współtworzony. Dotyczy pozytywnego i kreatywnego wykorzystania nowych technologii oraz bezpieczeństwa online.

Reaguj i wspieraj.

Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.

"Bezpieczny Internet"

Zapraszamy uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Bezpieczny Internet". Regulamin znajduje się w załączniku.

Harmonogram rekrutacji.

Terminy postępowania rekrutacyjnego,  a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Stołówka zaprasza!

Informujemy, że od poniedziałku 1 lutego zostaje wznowiona działalność stołówki.  Zapraszamy uczniów klas I-III.

200. rocznica śmierci płk Jana Kozietulskiego.

Wójt Gminy Belsk Duży zaprasza do uczestniczenia 3 lutego w uroczystościach na cześć Bohatera spod Somosierry. Msza Święta (godz. 11.00) oraz złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej (godz. 12.00) będą transmitowane na żywo przez parafię Świętej Trójcy.

Zebrania wychowawców klas z rodzicami.

Spotkania odbędą się 1 oraz 3 lutego na platformie Office 365 w aplikacji Teams.  Rodzice dzieci klas I-III będą łączyć się za pośrednictwem kanałów edukacja wczesnoszkolna, a klas IV-VIII poprzez kanały „wychowawcze”.

Nieczynna stołówka.

W związku z potwierdzonym zachorowaniem pracownika kuchni na SARS CoV-2 , od dnia 22.01.2021r. (piątek)  do odwołania szkoła nie będzie wydawała obiadów uczniom klas 0-III

Reaguj i wspieraj!

Zapraszamy nauczycieli oraz rodziców uczniów do zapoznania się z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie programu "Reaguj i  wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość".

Zalecenia dla uczniów i rodziców w związku z powrotem dzieci do szkoły.

Aktualizacja  zgodna z Wytycznymi MEiN, MZ  i GIS. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu. 

Zarządzenie Dyrektora z 15 stycznia 2021 r.

... w sprawie sposobu realizacji zadań Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym w okresie epidemii w dniach od 18 stycznia 2021 r.