Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Wyniki klasyfikacji rocznej!

Zapraszamy do inspirującej lektury - listy uczennic i uczniów kończących rok szkolny 2019/2020 ze świadectwem z czerwonym paskiem. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Zestawienie sporządzone przez p. Kingę Perzynę uwzględnia klasy IV-VIII.