Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Wyniki rekrutacji najmłodszych.

Listy dzieci przyjętych do przedszkola i klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 są dostępne w budynku A w strefie dla rodzica, z obydwu stron tzn. od strony podwórka oraz placu zabaw.