Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Rekrutacja do klasy pierwszej i przedszkola.

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Belsk Duży  nr 9/2021 z dnia 27.01.2021r. rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I szkoły podstawowej. Składanie wniosków rozpocznie się od dnia 15.02.2021r. i zakończy 15.03.2021r.

Wnioski dostępne są jako załącznik do pobrania ze strony internetowej oraz w wersji papierowej w strefie rodzica w budynku A.

Wypełnione wnioski należy wrzucić do oznakowanego pojemnika przy wejściu do szkoły.

Zapraszamy.  Dziękujemy za zaufanie.