Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Betlejemskie Światełko Pokoju

Już 30 razy polscy harcerze przekazali rodakom Betlejemskie Światełko Pokoju. Tę piękną tradycję kultywują też zuchy i harcerze ze Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym.

W tym roku mimo pandemii Betlejemskie Światełko Pokoju również dotarło do szkoły. Hm. Tomasz Fliszkiewicz osobiście przekazał je p. dyr. Teresie Bogdańskiej oraz wicedyrektorkom, p. Monice Kapciak i p. Ewie Szewczyk.

Dyrektor Teresa Bogdańska otrzymała również pamiątkowy medal w ramach podziękowania za otwartość i współpracę z ZHP.

Więcej zdjęć na stronie Szczepu.

Betlejemskie Światło Pokoju - historia.