Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Konkurs " Wielkanocny stroik"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno – technicznym „ Wielkanocny stroik”.

Cele konkursu:

 • Kultywowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi.
 • Pobudzanie aktywności twórczej dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych.
 • Prezentacja dziecięcej twórczości.

 Zasady uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VII
 • Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 1 pracę.
 • Technika prac dowolna.
 • Format: kompozycja przestrzenna
 • Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę: imię, nazwisko, klasa.

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna.

Prace należy składać w świetlicy do 23 marca 2018 r.

Ocena prac:

 • Prace oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w dwóch kategoriach:

- klasy I – IV

- klasy V – VII

 • Kryteria oceny:

- zgodność z tematem

- oryginalność i pomysłowość

- estetyka wykonania

- wkład pracy

- ogólne wrażenie artystyczne

O terminie rozstrzygnięcia konkursu, wręczeniu nagród i dyplomów uczestnicy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

 Zachęcamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy