Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Ubezpieczenie uczniów!

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Informacje dla rodziców oraz wzory druków znajdują się w załącznikach do pobrania.