Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

"Let's tell our Christmas story" - projekt eTwinning

W ramach realizacji zadań wynikających z uczestnictwa w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój grupa nauczycieli oraz uczniów przystąpiła do pierwszego międzynarodowego projektu na platformie eTwinning pod nazwą „Let’s tell our Christmas story!” W projekcie bierze udział wiele szkół, m.in. z Hiszpanii, Azerbejdżanu, Rumunii, Grecji, Gruzji, Ukrainy. W ramach projektu grupa uczniów pod opieką nauczycieli zaczęła realizację poszczególnych zadań wynikających z harmonogramu projektu.

          Przedsięwzięcie ma na celu pogłębienie świadomości kulturowej dotyczącej tradycji bożonarodzeniowych w innych krajach oraz tolerancji wobec innych kultur. Jest to również wspaniała okazja do aktywnego używania języka angielskiego oraz doskonalenia swoich umiejętności informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu nasza szkoła musiała zaprezentować siebie i swoich uczniów pozostałym uczestnikom. W tym celu opublikowaliśmy na platformie dwa filmy „Happy”https://www.youtube.com/watch?v=X6jf9rfnTUU oraz „Szkoła JPII” https://www.youtube.com/watch?v=M2Vh0bJAe_k oraz prezentacje w PowerPoint prezentujące naszą szkołę. Kolejnymi punktami harmonogramu zajęli się już sami uczniowie. W ramach projektu przygotowują prezentację multimedialną w języku angielskim dotyczącą tradycji bożonarodzeniowych w Polsce. Uczniowie muszą także zaśpiewać i nagrać piosenkę świąteczną lub kolędę w języku polskim i angielskim. Następnie korzystając z aplikacji Padlet stworzą słownik obrazkowy z wyrazami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia, a także przygotują kartki i ozdoby świąteczne, którymi obdarują się nawzajem podczas bożonarodzeniowego spotkania podsumowującego projekt.

Po zakończeniu projektu spodziewamy się wielu pozytywnych efektów. Uczniowie nauczą się współpracy, tolerancji oraz praktycznego wykorzystania programów i aplikacji komputerowych oraz zwiększą swoje kompetencje językowe. Fotorelacje już wkrótce na naszej stronie.

                                                                                                                      Ilona Szymańska