Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Warsztaty o krajach UE i krajach anglojęzycznych

    W dniu 8 czerwca 2017 klasy Va i Vb brały udział w warsztatach na temat krajów Unii Europejskiej. Celem warsztatów było poznanie podstawowych informacji dotyczących UE, a także doskonalenie umiejętności współpracy grupowej. Na początku warsztatów uczniowie obejrzeli prezentację, w której zawarte były podstawowe informacji o UE. Następnie w grupach, uczniowie przygotowywali flagi krajów unijnych a także informacje o ich stolicach. W ostatnie zadanie włączono element rywalizacji klasowej, uczniowie odpowiadali na pytania związane z krajami UE. Obie klasy odpowiedziały na taką samą liczbę pytań i rywalizacja zakończyła się remisem.