Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Apel do rodziców naszych uczniów.

Pamiętajcie o przestrzeganiu przepisów drogowych w otoczeniu szkoły!

Apel do rodziców/prawnych opiekunów  dzieci i uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym w roku szkolnym 2019/2020.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów  dyrektor szkoły  zwraca się APELEM  do rodziców /prawnych opiekunów  o stosowanie się  do obowiązujących  zasad i przepisów  ruchu drogowego  w rejonie szkoły.

Celem zapewnienia dzieciom i młodzieży minimum bezpieczeństwa kierujący muszą brać pod uwagę istniejącą infrastrukturę  drogową i zrozumieć, że nie wolno jest parkować  - blokować   jedynej drogi wjazdowej, wyjazdowej i ewakuacyjnej  do tutejszej szkoły.


Niestety pisemne prośby /ogłoszenia/ o nieparkowanie  w wymienionej wyżej  drodze,  w tym przed przejściem dla pieszych, nie przynoszą żadnych efektów. Każdego dnia, w którym odbywają się planowe zajęcia lekcyjne, osoby te stwarzają  zagrożenie w ruchu drogowym, głównie dla pieszych, którzy są zmuszeni do przechodzenia  między zaparkowanymi samochodami oraz pojazdami  wjeżdżającymi  i wyjeżdżającymi. Piesi – uczniowie i rodzice z dziećmi  mają znacznie utrudnione wejście z jezdni na chodnik. Cała ta sytuacja  jest dodatkowo potęgowana  faktem wjeżdżania /wbrew zakazowi/ przez rodziców na parking znajdujący się przed szkołą, z  ograniczoną  liczbą miejsc parkingowych.

Aby nie doszło do tragedii  dyrektor apeluje, prosi  o BEZWZGLĘDNE  stosowanie  się do  istniejącego  oznakowania  pionowego i poziomego oraz zachowanie  szczególnej  ostrożności  w rejonie  tutejszej szkoły.


UWAGA!


Miejsca  newralgiczne - parking  przy cmentarzu, droga dojazdowa  do szkoły i parking przed budynkiem szkoły.

Godziny natężonego ruchu : 7.30-8.00  i  14.35-14.45

Dyrektor  szkoły  zwraca się   do wszystkich  uczniów,  465 osób, o stosowanie zasady  ograniczonego zaufania podczas poruszania się po drogach,  zachowanie ostrożności w drodze do i ze szkoły,  w tym szczególnej rozwagi w rejonie szkoły.

Dyrektor Szkoły