Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Wpłata na konto Rady Rodziców.

Numer konta Rady Rodziców:

74 9116 0001 0000 0853 2000 0001

nazwa odbiorcy: Rada Rodziców

przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

05-622 Belsk Duży, ul. Szkolna 3