Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

„Papier czy plastik?

„Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe… przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe”  - projekt w ramach Programu Erasmus+

Projekt naszej szkoły został zatwierdzony i będzie realizowany we współpracy ze szkołami z Portugalii i Chorwacji.

 

Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe… przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe”

(Paper or plastic? Let's recycle together and make the world fantastic)

 

23 lutego 2022 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała, że została zakończona ocena wniosków złożonych w rundzie 2 w ramach sektora Edukacja szkolna -  akcja KA210-SCH, w roku 2021.

Projekt naszej szkoły „Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe… przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe” (Paper or plastic? Let's recycle together and make the world fantastic) został zatwierdzony do realizacji. Maksymalna kwota dofinansowania przyznana na realizację całego projektu wynosi 60000 euro.

Projekt będzie realizowany we współpracy z dwiema szkołami: Colégio de Lamego z Portugalii (www.colegiodelamego.edu.pt) oraz Osnovna škola "Vladimir Nazor" z Chorwacji (http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/).  

Główne cele projektu to: zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników projektu, zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów i nauczycieli oraz włączanie społeczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i o mniejszych szansach. 

Projekt będzie trwał 23 miesiące. Początek projektu zaplanowano na 1 maja 2022 r., a zakończenie na 31 marca 2024 r. 

Magdalena Jendrzejczak