Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Wpłaty na Radę Rodziców

Zarząd Rady Rodziców przy PSP im. Jana Pawła II zwraca się z prośbą o uzupełnienie wpłat na Radę Rodziców.

Można to zrobić bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub wpłacając ustaloną kwotę

na konto nr 74 9116 0001 0000 0853 2000 0001.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

RADA RODZICÓW