Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Konkursy przedmiotowe dla ambitnych

Projekty programów merytorycznych konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2024/2025.

W linku poniżej znajdziecie projekty programów.

>>>  kuratorium.waw.pl

Wersja ostateczna zostanie opublikowana we wrześniu  wraz z regulaminem i harmonogramami.

*

DLACZEGO WARTO?

Laureat kuratoryjnego konkursu przedmiotowego jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, uzyskując automatycznie 100%.

Ponadto na koniec roku otrzymuje z tego przedmiotu ocenę celującą, niezależnie od ocen w dzienniku.

Laureat ma pierwszeństwo w przyjęciu do szkół średnich.

*

Finalista konkursu przedmiotowego uzyskuje natomiast dodatkowe punkty, również ważne przy rekrutacji.

*

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, rejonowym (dawne województwo radomskie) i wojewódzkim.

*

>>> Arkusze archiwalne.