Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

"Nie hejtuję, reaguję" - nagrody

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. K.Pułaskiego w Radomiu odbyła się dziś uroczysta gala wręczenia nagród w wojewódzkim konkursie "Nie hejtuję, reaguję".  Milena, Lena i Nicole z klasy 7b zajęły w nim III miejsce. Ich spot profilaktyczny konkurował z 68 nagraniami prezentującymi zjawisko hejtu i sposoby zapobiegania mu.
Wręczenie nagród poprzedziły prelekcje i prezentacja wyników badań uczniów i nauczycieli prowadzonych w ramach trwającej około pół roku kampanii edukacyjno-informacyjnej.
 
Głos zabrali m.in. Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego - dr. hab. Joanna Smarż, Przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Warszawie - Dyrektor Delegatury w Radomiu pani Anetta Tomczyk oraz l Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu - insp.Piotr Janik.
 
Zaprezentowane zostały także wszystkie finałowe filmy w trzech kategoriach wiekowych. Różnorodne, kreatywne, z mocnym przekazem,  prawdziwe...
 
"Mocnym przekazem" były także wstępne wyniki przeprowadzonych w szkołach ankiet. Spośród prawie 8.000 uczniów, którzy wypełnili kwestionariusze, aż 66% zna osobę, która doświadczyła hejtu, 44% respondentów doświadczyło go na własnej skórze...
 
W świetle takich wyników badań, podejmowanie inicjatyw takich jak choćby udział w ww. konkursie, jest niezmiernie istotne. 
 
Za zajęcie III miejsca dziewczyny otrzymały bon o wartości 300 zł oraz drobne nagrody książkowe i piśmiennicze drobiazgi. 
 
W konkursowym nagraniu wzięło w sumie udział 8 dziewcząt z klasy 7b, a nad całością projektu czuwała pani Ilona Szymańska. 
 
Udział w tym konkursie, to jedno z wielu działań pokreślających wagę relacji w szkole, które podjęli opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym.
 
Serdecznie gratulujemy Laureatkom. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nagraniem, a przede wszystkim do tego, aby kierować się w życiu przesłaniem "Nie pozwól aby ktoś nosił na sobie ciężar Twoich słów..." bo "za każdym hejtem, kryje się człowiek..."
 
 
Ilona Szymańska