Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

W stylu Barbie

Samorząd Uczniowski zaprasza do "różowej" zabawy w piątek 8 marca, gdy celebrować będziemy Dzień Kobiet i Mężczyzn.