Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Remont trwa!

11 grudnia 2023 roku rozpoczęły się prace remontowo–budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku A. Zapraszamy do naszej galerii, dokumentującej kolejne etapy budowy.

13.12.2023 - zdjęcia 1-17

01.02.2024 - zdjęcia 18-21

05.02.2024 - zdjęcia 22-33

15.02.2024 - zdjęcia 34-39

21.02.2024 - zdjęcia 40-41

29.02.2024 - zdjęcia 42-46

07.03.2024 - zdjęcia 47-48 plac centralny

07.03.2024 - zdjęcia 49-61

13.03.2024 - zdjęcia 62-67

15.04.2024 - zdjęcia 68-71

17.04.2024 - zdjęcia 72-87

Cdn.