Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

W hołdzie Patronowi

22 maja społeczność szkolna uczciła 103. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Uroczysty program artystyczny zaprezentowali uczniowie klas siódmych oraz przedstawiciele młodszej grupy - dzieci z klas: drugiej i czwartej. 

103 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II

Dnia 18 maja 2023 roku przypadała 103 rocznica urodzin Patrona naszej szkoły Świętego Jana Pawła II. Jubileusz ten społeczność szkolna uczciła 22 maja. Uroczysty program artystyczny zaprezentowali uczniowie klas siódmych oraz przedstawiciele młodszej grupy- dzieci z klas: drugiej i czwartej. Siódmoklasiści przybliżyli kolegom i koleżankom życie i działalność Świętego Jana Pawła II. Podczas uroczystości nie zabrakło ważnych słów, wzruszających wierszy, radosnych piosenek i krótkich filmów, które przedstawiały kluczowe momenty życia i pontyfikatu Papieża Polaka. Dopełnieniem akademii były przepiękne laurki przygotowane na lekcjach religii i plastyki przez uczniów klas I-VI. Na zakończenie wszyscy uczniowie z dumą i dziecięcą radością odśpiewali szkolny hymn. Program dostarczył społeczności szkolnej wzruszeń i pozytywnych emocji. Został nagrodzony gromkimi brawami. Uroczystość podsumowała Pani Dyrektor Teresa Bogdańska, która pogratulowała uczniom i nauczycielom udanego występu i odniosła się do autorytetu Patrona szkoły.

Uroczystość była efektem współpracy wychowawców klas siódmych: p. Moniki Kapciak i p. Katarzyny Lipińskiej z nauczycielami: p. Hanną Jasińską, p. Joanną Żołnacz i p. Renatą Włodarską.

Dziękujemy za pomoc: p. Justynie Dąbrowskiej, p. Łukaszowi Wiśnikowi i p. Ilonie Szymańskiej.

Organizatorzy