Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Kartka dla Patrona

W holu Budynku B, na filarach i schodach, można podziwiać wzruszającą kolekcję urodzinowych kartek i laurek dla Jana Pawła II. Ich autorami są uczniowie klas I-VI.