Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

Wyniki zbiórki makulatury

Zebraliśmy 4628,6 kg, uratowaliśmy 77 drzew.

 

Zbiórka makulatury

26 kwietnia 2022r odbyła się w naszej szkole zbiórka makulatury.

Zbiórka miała  charakter konkursu klasowego  w dwóch kategoriach.

Kategoria I – oddziały przedszkolne i klasy I-III.

Kategoria II to klasy IV-VIII.

Pierwsze trzy zespoły w każdej kategorii, które zbiorą największą liczbę makulatury zostają nagrodzone.

W akcję zaangażowało się wielu uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dzięki temu temu udało się zebrać kilka ton tego surowca,

a zarazem uratować około 77 drzew.

Wszystkim, którzy wsparli tę akcję serdecznie dziękujemy a zwycięskim klasom gratulujemy. 

Organizatorzy:

Agnieszka Kostrzewa, Dominika Dobrowolska, Agata Kępka

 

Wyniki zbiórki makulatury

grupy przedszkolne i klasy I-III

1 Klasa IIIA - 1496,26 kg

2  Grupa OA   -    326,70 kg

3  Klasa IA   -   160,46 kg

4  Klasa IB  -    140,30 kg

5 Grupa przedszkolna I    -   61,78 kg

6  Klasa IIB    -   54,98 kg

7  Grupa przedszkolna II    -    52,14 kg

8  Klasa IIIB    -   46,24 kg

9  Grupa OB    -   38,10 kg

10 Grupa przedszkolna III   -    33,32 kg

11 Klasa IIA   -   7,02 kg

 

Wyniki zbiórki makulatury

klasy IV – VIII

 

1  Klasa   VB   -    740,94  kg

2  Klasa   VA   -    360,68 kg

3  Klasa   VIIA  -    227,44 kg

4  Klasa   VIIIB  -    164,38 kg

5  Klasa   VIIB   -    132,12 kg

6  Klasa   VIIIA    -    108,50 kg

7  Klasa   IVA   -    100,90 kg

8  Klasa   VIIC -   81,84 kg

9  Klasa   VIA  -   49,10 kg

10 Klasa  IVB  -  37,80 kg

11 Klasy VIB, VIIIC - 0,00 kg

 

Sekretariat  -  207,60 kg

 

Razem cała szkoła - 4628,6 kg