Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

ŚMIESZKI HEHESZKI

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie KSIĄŻKOWE ŚMIESZKI HEHESZKI, CZYLI  KONKURS NA MEM, zorganizowanym w ramach akcji „Maj miesiącem książki”.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KSIĄŻKOWE ŚMIESZKI HEHESZKI, CZYLI KONKURS NA MEM

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

KSIĄŻKOWE ŚMIESZKI HEHESZKI, CZYLI  KONKURS NA MEM,

zorganizowanym w ramach akcji „Maj miesiącem książki”.

Cele konkursu:

- rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, inwencji, wyobraźni i pasji poprzez własną aktywność twórczą;

- rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia  poprzez umiejętność redagowania krótkich humorystycznych wypowiedzi;

- wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;

- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

- zachęcanie do częstszego odwiedzania biblioteki szkolnej

- promocja czytelnictwa

 

Postanowienia ogólne

 1. 1.      Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 13.05.2022r.
 2. 2.      Prace należy przesyłać drogą elektroniczną, na przykład poprzez dziennik Librus lub dostarczyć do organizatorów

Warto skorzystać z usługi We Transfer- https://wetransfer.com/

 

Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4-8.
 2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie „bibliotecznego mema”, czyli obrazka, zdjęcia, rysunku,opatrzonego humorystycznym podpisem, komentarzem, zachęcającym do czytania.
 3. Prace nie mogą zawierać treści wulgarnych i obraźliwych oraz wizerunku osób, które nie wyraziły na to zgody. Zaleca się korzystanie z baz zdjęć do darmowego pobrania, zdjęć własnych, generatora memówhttps://generator.memy.pl/.
 4. Stworzony mem ma być samodzielnym pomysłem i wytworem ucznia.
 5. Prace można przygotować w dowolnym programie graficznym, dowolną techniką plastyczną: farby, kredki, plastelina, materiały z recyklingu itp.
 6. Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, klasa

 

Wyłonienie laureatów

 1. Oceną prac zajmie się niezależne jury.
 2. Jury będzie brało pod uwagę: oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu, poprawność językową, ortografię, estetykę wykonania, czytelność przekazu, zgodność z tematyką.
 3. Uczestnicy otrzymają nagrody.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się w sposób ustalony przez organizatora.

Organizatorzy:

Ewa Jakubiak

Monika Kapciak

Justyna Dąbrowska