Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

I Międzyszkolny Konkurs Historyczny

25 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbył się I Międzyszkolny Konkurs Historyczny pod hasłem: "Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić" - Witold Pilecki.  Patronat nad nim objął Wójt Gminy Belsk Duży, pan Władysław Piątkowski.

 

I Międzyszkolny Konkurs Historyczny.

25 kwietnia 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym odbył się I Międzyszkolny Konkurs Historyczny pod hasłem: "Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić" - Witold Pilecki.  Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Belsk Duży, pan Władysław Piątkowski.

Głównym celem konkursu było promowanie wiedzy na temat rotmistrza Witolda Pileckiego i pamięci o żołnierzach wyklętych. 
Do konkursu przystąpiło 12 szkół z powiatu grójeckiego, które reprezentowało 32 uczniów. Wśród nich znalazły się placówki: PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym ( organizator wydarzenia), PSP w Bikówku, PSP w Ciechlinie, PSP w Drwalewie, PSP w Jeziorze, PSP w Kruszewie, PSP w Lesznowoli, PSP w Lewiczynie, PSP w Lipiu, PSP w Mogielnicy, PSP w Zaborowie i PSP w Żdżarach. 
 
Konkurs przebiegał w dwóch formach. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością życia i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego, rozwiązując test wiedzy oraz wykonać pracę plastyczną dotyczącą naszego bohatera. 
 
Powołano komisje konkursowe w następującym składzie:  
Test wiedzy: 
- przewodnicząca p. D. Dobrowolska, członkowie: p. D. Wawryniuk, p. B. Cieślak, p. K. Kowalski i p. dr J. Stępień jako ekspert. 
Praca plastyczna: 
- przewodnicząca p. M. Walewska- Żółcik, członkowie: p. H. Jasińska, p. E. Łubińska, p. R. Ostatek. 
Komisje miały nie lada wyzwanie. Jakość prac plastycznych oraz wiedza uczniów były naprawdę imponujące.  
 
W końcu udało się wyłonić laureatów i przyznać zasłużone miejsca. 
 
Zwycięzcy konkursu historycznego – testu wiedzy:
Paweł Kacprzak PSP Zaborów – I miejsce 
Bartłomiej Kowalski PSP Kruszew – II miejsce 
ex aequo - Martyna Tul PSP Lewiczyn i Bartosz Dziubiński PSP Kruszew – III miejsce 
Ci uczniowie najlepiej poradzili sobie w teście wiedzy o bohaterze Pilecki. 
 
Zwycięzcami w konkursie plastycznym zostali: 
Maja Kołacz PSP Belsk Duży – I miejsce  
Julia Łubińska PSP Bikówek – II miejsce 
Wiktoria Jabłońska PSP Belsk Duży – III miejsce 
Milena Woźniak PSP Zaborów - wyróżnienie 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki, a zwycięzcy konkursu publikacje książkowe o Witoldzie Pileckim, albumy oraz karty podarunkowe EMPIK ufundowane przez Gminę Belsk Duży.
 
Zwieńczeniem konkursu był występ artystyczny w wykonaniu uczniów belskiej podstawówki, w całości poświęcony Witoldowi Pileckiemu oraz żołnierzom wyklętym.  Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły, pani Teresa Bogdańska, która przywitała zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz z Wójtem Gminy, panem Władysławem Piątkowskim na czele. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele współpracujących ze szkołą instytucji – pani Małgorzata Bochyńska – Wizytator z Kuratorium Oświaty w Radomiu oraz p. dr Justyna Stępień – kierownik Biblioteki z Instytutu Pileckiego, pełniąca funkcję eksperta w prezentowanej przez szkołę dziedzinie.  
 
Program artystyczny był  nie tylko okazją do pogłębienia wiedzy i pielęgnowania pamięci o bohaterach narodowych, ale też dostarczył wielu wzruszeń i niezapomnianych emocji. Wierszem, tańcem i piosenką artyści wyrazili wdzięczność bohaterom, dzięki którym możemy teraz żyć w wolnej Polsce. Patetyzmu i wzniosłości uroczystości  dodała przejmująca scenografia i stroje aktorów. Wcielili się oni w żołnierzy i partyzantów walczących w obronie naszej ojczyzny.  Widzowie byli poruszeni i głęboko przejęci „opowiedzianymi” na scenie wydarzeniami. Świadczyły o tym słowa wdzięczności oraz gratulacje płynące z ust zaproszonych gości.  
 
Oczywiście to wszystko nie odbyłyby się bez udziału mocno zaangażowanych w to przedsięwzięcie nauczycieli. Przygotowaniem konkursu oraz uroczystości zajęli się nauczyciele historii: pan Krzysztof  Wójcik oraz pani Dominika Dobrowolska we współpracy z  panią Hanną Jasińską ( śpiew) i  panią Edytą Sańpruch ( choreografia). Dopełnieniem uroczystości była przepiękna dekoracja przygotowana przez panie: Edytę Sańpruch i Ewę Augustowską. 
 
Nad tym, aby wszystko „było dopięte na ostatni guzik”, by zaproszeni gości, uczestnicy konkursu i ich opiekunowie czuli się jak najlepiej w murach naszej szkoły czuwała Wicedyrektor Szkoły, pani Monika Kapciak.  
 
Wszystkim uczestnikom, artystom, nauczycielom i osobom, które wsparły to wydarzenie serdecznie dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Historycznym, który, mamy nadzieję, już za rok.  

Dominika Dobrowolska

*

PRZEWODNIK PO GALERII

ZDJĘCIA 1-3 Ekspozycja poświęcona W. Pileckiemu w holu głównym Budynku B.

ZDJĘCIA 4-21 Prace plastyczne biorące udział w konkursie (wyeksponowane w łączniku).

ZDJĘCIE 22 Dekoracja w małej sali, gdzie odbywał się konkurs.

ZDJĘCIA 23-26 Dekoracja w dużej sali, gdzie wręczano nagrody.

ZDJĘCIA 27-44 Wybrane scenki z programu artystycznego.

ZDJĘCIA 45-55 Wszyscy wykonawcy programu artystycznego.

ZDJĘCIA 56-71 Nasi dostojni goście i uczestnicy konkursu.

ZDJĘCIA 72-92 Odczytanie wyników i wręczenie nagród.

Zdjęcia: dj