Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

WAŻNE, BARDZO WAŻNE, NAJWAŻNIEJSZE!

Podczas dzisiejszego apelu klas IV-VIII dyrektor p. Teresa Bogdańska i wicedyrektor p. Monika Kapciak zaapelowały do dzieci i młodzieży o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego i postąpowanie zgodnie ze "Statutem" naszej szkoły. 

 

1. Obowiązkiem wszystkich jest noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych, tzn. na korytarzach, w łączniku, na schodach, w autobusie. Coraz większa liczba zachorowań w czasie sprzyjającym infekcjom, nasza beztroska i lekceważenie zasad mogą doprowadzić do ponownego zamknięcia szkoły i/lub izolacji poszczególnych osób. 

2. Zaleca się, by mieć w plecaku awaryjną/zapasową maseczkę na wypadek zniszczenia/zagubienia pierwszej, w której wychodzimy z domu.


3. Jeżeli chcemy, by szkolny sklepik nadal funkcjonował, przestrzegajmy zasad: kolejka ustawia się w odpowiednim miejscu, osoby zajmują miejsca w precyzyjnie wyznaczonych punktach ustalających odległość między klientami. Wszystkich obowiązują maseczki! Sprzedający mają prawo prawo odmówić obsłużenia osoby, która nie stosuje się do regulaminu, wpycha bez kolejki i/lub nie ma na sobie maseczki. 

4. Przypominamy, że telefony mogą być używane w szkole jedynie w przypadku wyższej konieczności (np. wzywanie pomocy),  od czasu do czasu na polecenie nauczyciela w związku z wykonywaniem zadania na lekcji. Przez pozostały czas telefony powinny być bezpiecznie umieszczone np. w plecaku. Nie ma potrzeby wysyłania wiadomości koleżance siedzącej obok, skoro można z nią porozmawiać:-)


5. W żadnym wypadku nie należy korzystać z telefonu idąc po schodach lub przechodząc przez ulicę/ścieżkę dojazdową do szkoły.

6. Przypominamy, że "Statut" definiuje wizerunek ucznia/uczennicy podczas pobytu w szkole. Dotyczy to stroju i koloru włosów. 

*

7. Informacja wstępna - w przyszłym tygodniu odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami.